Vilkår

Læses inden dit arrangement! 

Forsamlingshuset i Væggerløse er et nøglehus.

For dig som lejer har det den betydning, at du selv har det fulde overblik og ansvar for alle detaljer af din fest.

Huset er godkendt til maksimalt 141 personer i henhold til opslag (Brandmyndigheden) i Forsamlingshuset.

Vilkår for leje af Væggerløse Forsamlingshus

Forsamlingshuset lejes ikke ud til ungdomsfester!

Ved henvendelse om leje af Forsamlingshuset bedes det ske inden for normal arbejdstid mandag – torsdag kl. 8.00 – 16.00. Fredag kl. 8.00 – 15.30 på tlf. nr. 32 82 00 00.  

Der indgås lejeaftale mellem lejer og udlejer og vi sender herefter en ordrebekræftelse til lejer pr. mail.

Af lejeaftalen fremgår også nedenstående vilkår, samt husregler for brug af Væggerløse Forsamlingshus.

Betaling af depositum

Depositum skal være indbetalt på vores konto senest 8 hverdage efter modtagelse af depositumsfakturaen, medmindre andet er aftalt.  

Sker indbetalingen ikke senest på 8. dagen, betragtes arrangementet som aflyst, og Forsamlingshuset er i sin gode ret til at leje ud til anden side.

Indbetaling af depositum er lejers sikkerhed for, at have huset til sin rådighed den pågældende dag, på de vilkår der fremgår af ordrebekræftelsen.

Depositummet går tabt, såfremt man aflyser de reserverede datoer. 

Lejeaftalen er accepteret, når

Der er registreret indbetalt depositum på vores konto. Af lejeaftalen fremgår også husregler for brug af Væggerløse Forsamlingshus.

Betaling af lejen

Senest 1 måned før arrangementet skal afholdes, vil man få tilsendt en faktura på lejen.

Depositum refunderes senest 14 dage efter afholdelse af arrangementet. Ved mangelfuld eller manglende rengøring, samt ved ituslået service eller defekter på inventar og lignende, sker der fradrag i depositum efter gældende lejebetingelser.

Team48 2020

Back to top