Væggerløse Bridgeklub

I Væggerløse Bridgeklub har vi flere forskellige aktiviteter, som alle har det formål at samle bridgeinteresserede til regelmæssige spilleaftener for gennem træning, undervisning og turneringsspil at dygtiggøre medlemmerne og fremme kendskabet til og interessen for bridge.
Vi spiller fast turneringer mandage aftener kl. 18.45 Vi starter den første mandag i september og spiller indtil udgangen af april
I løbet af året afholdes der forskellige undervisnings dage både for begyndere og øvede spillere, og ”åbent hus” arrangement, hvor interesserede kan komme og høre om bridge.
Der tilbydes også undervisning af begyndere hvert år. Denne undervisning kører fra september til april fast en dag om ugen.
Man kan finde flere oplysninger på vores hjemmeside www.bridge.dk/2498
Bestyrelsen består af
Formand: Lis Svendsen
Mail: lis.svendsen@mail.dk
Mobil: 21190098
Kasserer:
Birgit Hansen
Mail: lupintorvet@mail.dk
Mobil:23694143
Sekretær:
Grethe Barlund
Mail: Barlund.grethe@gmail.com
Mobil: 20885012
Bestyrelsesmedlem;
Ib Hansen
Mail:lih@pc.dk
Mobil: 24918903
Bestyrelsesmedlem;
Jesper Bundgård
Mail:lonejesper@marienet.dk
Mobil: 42294649